אאא

בתום יומיים של ראש השנה, 'כיכר השבת' יצא לסכם יומיים גדושים באירועים והתרחשויות בהיכלי הישיבות, חצרות החסידים וגדולי התורה.

הגר"ח קנייבסקי

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, התפלל את תפילת ליל יום טוב ראשון של ראש השנה בבית הכנסת לדרמן, לאחר התפילה עברו כ-10,000 איש להתברך בברכת "לשנה טובה". את יתר התפילות התפלל הגר"ח בביתו עם מניין מצומצם.

לראשונה שימש כבעל תוקע הרה"ג רבי יצחק שאול קנייבסקי. את אמירת ה'תשליך' ביצע גם בבית בנו הגרי"ש מול אקווריום של דגים.

בערב החג, צילום: שוקי לרר
בערב החג, צילום: שוקי לרר

הגרי"ג אדלשטיין

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין התפלל את תפילות החג בישיבה. בליל החג הראשון עברו אלפים להתברך בברכת "לשנה טובה". קבלת הקהל נערכה תחילה בישיבה ובהמשך בבית ראש הישיבה. בישיבת פוניבז' סיימו את התפילה בשני הימים בשעה 14:40.

בתפילת המוסף של יום א' דר"ה ביצע בעל התפילה הגאון רבי צבי איזנשטין ניגון חדש לפיוט 'ויאתיו כל לעבדך'. לאחר התפילה הורה לו רה"י הגרב"ד פוברסקי שלא לשנות מהניגון המקורי, כמבואר בספר 'מטה אפרים' שלא לשנות הניגונים כיון שזה מבלבל את כוונת המתפללים. ואכן ביום ב' דר"ה ניגנו בפוניבז' את הניגון המקורי.

הגר"ש כהן

נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, ערך את תפילות יום הדין בהיכל ישיבתו ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה בירושלים, עם מאות מתלמידיו ובוגרי הישיבה שהגיעו מכל רחבי הארץ ואף מחוצה לה לזכות ולהתפלל במחיצתו של כהן גדול.

בערב החג מסר ראש הישיבה שיחה תורנית - מוסרית מיוחדת בפני תלמידיו, התפילות בהיכל ישיבת פורת יוסף ידועים בקרב בני עדות המזרח כתפילות נשגבות ומרוממות ובפרט כאשר ראש הישיבה עבר בעצמו לפני התיבה ומראהו כשל כהן גדול היוצא מן קודש הקדשים.

הגר"ש בעדני

הגר"ש בעדני, חבר מועצת חכמי התורה, התפלל את תפילות החג בהיכל ישיבת שערי תשובה וחיים בשכונת רמת אלחנן בבני ברק - העומדת תחת נשיאותו. ברוב התפילות עבר הגר"ש בעדני בעצמו לפני התיבה וכמליצה נוהג ראש הישיבה הגר"ש כהן לומר שמעון - ראשי תיבות, שמעו מנחה ערבית ונעילה אלו התפילות בהם משמש הגר"ש בעדני כחזן.

יצוין, כי גם הגר"ש בעדני מסר בערב החג שיחה תורנית מלאת רגש וכיסופין, אותה סיים בברכה שנזכה כולנו להמליך את הקדוש ברוך עלינו כראוי וידעו כי אתה שמך ה' עליון על כל הארץ.

ישיבת מיר

את התפילות בישיבת 'מיר' בשכונת בית ישראל התפללו השנה בצל מצבו של משגיח הישיבה הגאון רבי אהרון חדש. המשגיח שוחרר עם כניסת החג לביתו לאחר אשפוז של מספר ימים. לראשונה, לאחר שנים רבות המשגיח לא ניגש להתפלל לפני העמוד בתפילות מעריב בשל חולשתו.

את התפילות בישיבת 'מיר' סיימו בבני הימים בשלושת מוקדי התפילות בשעה 14:15 לערך.

ישיבת פוניבז'

בישיבת פוניבז' בראשות הגר"ש מרקוביץ' סיימו את התפילה ביום הראשון בשעה 14:50 וביום השני ב-14:40. בתפילת שחרית, המשגיח, הגרא"ז גרוסברד לא חש בטוב והוחלף.

בלילה הראשון התרחשה דרמה בישיבה בשל הפסקת חשמל בהיכל. בהוראת הגאון רבי מרדכי גרוס הובאו גויים שתיקנו את התקלה שהייתה למשך 4 שעות.

אורחות תורה

בישיבה התפללו לראשונה את תפילות החג כשבאוויר הורגש חסרונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. בשני הימים סיימו את התפילות בשעה 14:30.

הגרב"מ אזרחי

עם התקדש החג עלה הגרב"מ אזרחי על הבימה ופתח בדברי חיזוק והתעוררות על ימי ראש השנה.

בסיום התפילה עברו כל בני הישיבה ומתפללי ביהמ"ד להתברך בברכת כתיבה וחתימה טובה לאחר מכן יצא הגרב"מ אזרחי בליווי בני הישיבה המבוגרים ובוגרי הישיבה שסעדו עמו את סעודת החג.

במהלך הסעודות התארחו בחורי ישיבה על שולחנו של הגרב"מ והסעודה נערכה בשילוב מיוחד של כובד ראש לצד שמחה על מחילת החטאים והמלכת הקדוש ברוך הוא, כשהגרב"מ מתבל את דבריו בדברי חיזוק ומוסר. בישיבת עטרת ישראל סיימו את התפילות ביום הראשון בשעה 14:20 וביום השני בשעה 14:30.

גור

בחסידות גור התפללו למעלה מרבבת חסידים שהגיעו לרגל ראש השנה להתפלל בצילו של האדמו"ר מגור. בגור, הרבי אינו ניגש לפני התיבה ובעבר היו מתפללים בעלי התפילה המיתולוגים הרב משה שיינפלד ז"ל שהיה חזן בתפילת השחרית והרב חיים משה קנופף ז"ל מבעלי "המודיע" שהיה ניגש לפני העמוד לתפילת מוסף. בעלי התפילה החילופיים בשנים האחרונות הם: הרב שאול בורז'יקובסקי והרב אברהם נחום לב. האחרון משמש גם כבעל קורא בימים הנוראים.

בחצר חסידות גור נערכו התפילות באתר הבנייה של ביהמ"ד הענק ההולך ונבנה. הגבאים סידרו את בית המדרש כך שבית המדרש יהיה מחובר לבית המדרש החדש עם מעברים ופתחים. אלא שכבר עם התקדש החג התברר כי השוהים בבית המדרש החדש לא שומעים את התפילות. 

בעצה אחת עם עסקני החסידות הוחלט שלא לפצל את המניינים. בליל החג האדמו"ר שנוהג לעלות לבימה לברך את החסידים לשנה טובה חרג ממנהגו והגיע גם לבית המדרש החדש לברך גם שם. בחג בבוקר ערכו קריאת התורה נפרדת בבית המדרש החדש וגם את התקיעות ערכו בנפרד. אך עמוד התפילה היה משותף כדי שכלל החסידים יזכו להתפלל עם הרבי.

בעלזא

בחסידות בעלזא סיימו את התפילות בשני הימים בשעה 17:30. הערב לאחר תפילת מעריב חגגו החסידים את מעמד ה"קרישמע-ליינען" לרגל הולדת הנין לכ"ק האדמו"ר מבעלזא בהשתתפות אלפי החסידים מהארץ ומהעולם.

בויאן

דקות לפני השקיעה קרסה מערכת החשמל בחסידות בויאן ברחוב 'מלכי ישראל' בירושלים, ארון החשמל נשרף לגמרי בגלל עומס חשמל חריג.

באמצעות צוות גויים הפועל מטעם החסידות הובא גנרטור בשעות הלילה של הראשון, וטרקטור פעל עם נהג גוי לחבר את כבלי חשמל עד השעות המאוחרות של הלילה. מאות סקרנים עמדו בסמוך וצפו במחזה של עבודות בעיצומו של החג. בשעות הבוקר התקלה בחשמל סודרה והגנרטור נלקח מהמקום על ידי גויים. את התפילות סיימו בבאיאן בשני הימים בשעה 16:00

קרלין

 כ-5000 נפש התפללו בחסידות קרלין סטולין בימי החג באוהל ענק שהוקם בשכונת שמואל הנביא. המיזוג, התאורה וסידור המקומות פעלו בהצלחה רבה.

ויז'ניץ

לראשונה התפללו בהיכל ביהמ״ד החדש ׳בית ויז׳ניץ שעדיין בתהליך הבנייה. לאחר התפילה התנצל המשב״ק הר"ר שאול גרינברגר בשם האדמו"ר בפני החסידים שלא סודר להם מקום בשל כשלים טכניים והעומס הרב. בגלל המעבר לבית המדרש החדש רבים מרוכשי המקומות לא איתרו את מקומם.

סקולען

האדמו"ר שאושפז בתקופה האחרונה בשל חולשה, שוחרר בערב חג מבית החולים. אך בהוראת הרופאים לא השתתף בתפילות החג.

קרעטשניף

ביום השני של החג קרסו המזגנים בחסידות קרעטשניף שבקרית החסידות בעיר, מאות המתפללים שהו במשך שעות ללא מזגנים למרות זאת התפילה הסתיימה רק בשעה 18:15 אחה"צ.
סערט ויז'ניץ

ביום הראשון סיימו את התפילות בשעה 16:30 וביום השני של ראש השנה בשעה 16:15.

קליוולנד

בחצר חסידות קליוולנד אצל זקן אדמור"י נדבורנה התחילו שחרית בשני הימים בשעה 7:30, ביום הראשון סיימו מוסף ב16:15 וביום השני ב15:45, לראשונה ערך האדמו"ר 'מי שבירך' באופן פרטי לכל מי שהיה חפץ בכך, כמו כן ערך מי שבירך לרפו"ש לבני דודיו האדמו"רים מפיטסבורג וזוטשקא.

האדמו"ר ניגש למוסף ושימש כבעל תוקע. השנה לראשונה בעקבות חולשתו בנו הרה"צ רבי אורי רב הקהילה בביתר שימש כבעל תוקע בתקיעות האחרונות.

תולדות אהרון

ביום הראשון סיימו בשעה 17:45 וביום השני בשעה 17:30.

לעלוב

בשני הימים סיימו את התפילה בשעה 16:00

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

נדבורנה

ביום הראשון סיימו בשעה 17:00 וביום השני בשעה 16:30.

רמות א'

רמות א': לאחר המהומות שפרצו בסוף השבוע בשכונת הקאנטרי החדשה שהוקמה ברחוב טורמן, ולאחר שהקראוונים נאטמו בהוראת בית המשפט. בתי הכנסת סירבו להקמת אוהל והמניינים נערכו בבתים פרטיים. לקראת חג הסוכות ושמחת תורה יוקמו אוהלים.

המתפללים ברמות א' בבית פרטי
המתפללים ברמות א' בבית פרטי

זיכרון משה

הרה״ג רבי אהרן פישר דומ״ץ ׳העדה החרדית׳ ורב שכונת ׳זכרון משה׳ בירושלים פונה לפנות בוקר לביה״ח עקב קוצר נשימה. מצבו טוב.

אומן

‏ 34 אלף מתפללים, התכנסו לתפילות ראש השנה ול״תשליך״ בנהר הסמוך. טופלו כ-2,500 אירועים שדרשו סיוע רפואי. במהלך החג נפטר צעיר בן 23 עם רקע רפואי. הלוויתו הערב מקבר רבי נחמן מברסלב.

תיקון הכללי בערב החג באומן, צילום: איחוד הצלה
תיקון הכללי בערב החג באומן, צילום: איחוד הצלה

בית שמש

במהלך תפילת מוסף בבית הכנסת הגר"א ברמת בית שמש התעלפה אישה מהחום הכבד ששרר בעזרת הנשים. כמו כן, אישה מבוגרת שקמה ממקומה, נפלה לפתע כשהיא מחוסרת הכרה לזמן מה, עקב החום הרב. כונני הצלה הוזעקו למקום והעניקו לה טיפול ראשוני משם פינו אותה לביה"ח לבדיקות. בהוראת המרא דאתרא המזגן הופעל על ידי גוי.