אאא

בג"צ דחה הבוקר (רביעי) על הסף עתירה שהגיש השר לשעבר אברהם פורז נגד מנהג הכפרות בעופות וזה בשל הדרך בה הוגשה העתירה.

פורז ביקש כי בג"ץ יורה לשר החקלאות אורי אריאל ולמשטרת ישראל לפעול נגד מבצעי המנהג על ידי חקירה והעמדה לדין.

בהחלטת בג"צ נקבע כי דין העתירה להידחות גם בשל העובדה שהיא הוגשה צמוד ליום הכיפורים, ארבעה ימי עבודה לפני י' בתשרי. 

השופטים עמית, סולברג ומינץ כתבו בהחלטתם: "דין העתירה להידחות על הסף. ראשית העתירה הוגשה בשיהוי ניכר. יום כיפור קבוע בכל שנה ביום י' בתשרי והגשת עתירה ביום כ"ו באלול – ארבעה ימי עבודה בלבד לפני יום כיפור, אינה מתקבלת על הדעת".

עוד נימקו השופטים: "העתירה כללית ואינה מפרטת כלל מהן ההפרות הנטענות בניגוד לחוק ובמה המשיבים אינם אוכפים אותו. כל שנטען הוא כי המשיבים אינם עושים שימוש בסמכויותיהם על פי דין ואינם מבצעים את תפקידם. במצב שכזה לא ניתן כלל לדעת אם המשיבים אכן "אינם פועלים, בין היתר, בכך שאינם מבצעים אכיפה של נוהל כפרות" כמוגדר בעתירה, אם לאו. לא אחת עמד בית משפט זה על הצורך בהגדרת בקשה לסעד קונקרטי כתנאי לדיון בעתירה".

בסיום פסק הדין הוסיפו השופטים: "מצד אחד נטען בעתירה כי המשיבים אינם אוכפים בפועל את "נוהל כפרות", אך מצד שני נטען כי יש לאסור באופן גורף את מנהג הכפרות בהיותו נוגד את החוק. שתי טענות אלו אינן יכולות לדור בכפיפה אחת".