אאא

מסכת מנחות, דף ל"ה - יום שישי:

 

 

מסכת מנחות, דף ל"ו - שבת קודש: