אאא

גם מחבלים שרצחו ונגזרו עליהם מאסרי עולם יוכלו בקרוב להגיש בקשות לקציבת עונשם בדומה לאסירים פליליים אחרים. על פי הדיווח ב-ynet, בימים הקרובים יפורסם באופן רשמי צו שיעגן את הקמתה של הוועדה שתטפל בנושא.

כיום, יושבים בבתי הכלא בישראל עשרות מחבלים רוצחים שנידונו למאסרי עולם. עד היום המדיניות הצבאית שללה קיצורי עונש באופן גורף, אך השינוי נחשף במסגרת דיון שנערך בבג"ץ בבקשתו של המחבל שרצח את הנערה זיוה גולדובסקי הי"ד להשתחרר ממאסר אחרי 30 שנה בכלא, בטענה שהוא מופלה לעומת מחבלים שנשפטו במערכת המשפט האזרחית. הרוצח, שעבר בכלא הליך שיקום, פנה במשך השנים לגורמים הצבאיים, שהם הריבון בשטחי יהודה ושומרון, וביקש לקצוב את עונשו - בקשה שנדחתה בכל פעם.

הרוצח עתר לבג"ץ בטענה כי המדיניות הקיימת כיום מפלה בין אסירי העולם שנשפטו ביהודה ושומרון לבין האסירים שנשפטו בישראל. שופטי בג"ץ החליטו לדחות את עתירתו ולא להתערב בשיקולים הצבאיים, אך במהלך הדיון המשפטי נחשף שינוי המדיניות שיתבצע בקרוב.

"העותר מציין בעתירתו כי אלוף פיקוד מרכז נמנע באופן כמעט גורף בקציבת עונשיהם של אסירי עולם שנשפטו בבתי משפט צבאיים ואשר מרצים את עונשם בבתי הכלא בישראל, כשהכוונה לאסירים פליליים וביטחוניים כאחד", נכתב בפסק הדין. "נטען כי הימנעות של אלוף פיקוד מרכז מלקצוב את עונשיהם של אסירים אלה יוצרת אפליה פסולה בין אותם אסירים לבין אסירי עולם המרצים את עונשם לצדם בבתי הכלא הישראליים".

עוד טען העותר, כי אסירים שנשפטו במערכת הישראלית יכולים לפנות לוועדת שחרורים מיוחדת, שאינה חלה על אסירי השטחים. “תנאי מאסרם של אסירים מאזור יהודה ושומרון, המרצים עונשים בבתי כלא בישראל, צריכים להיות שווים לתנאי מאסרם של תושבי ישראל, בעוד שבכל הנוגע לקציבת עונשיהם של אסירים שנשפטו באזור יהודה ושומרון אין דבר כך", נטען על ידי העותר, "מצב זה אינו עומד בכללי התקינות המנהליים, נוגד את כבוד האדם ומוביל לאפליה פסולה".

בתגובתם של אלוף פיקוד מרכז והיועץ המשפטי לאזור יהודה ושומרון לעתירה נכתב, כי "נערכה עבודת מטה לבחינת הסוגיה. בעקבות אותה עבודת מטה הוחלט להקים ועדה ממליצה לקציבת עונשי מאסר עולם באזור בהתאם לכך גיבש יועמ"ש איו"ש טיוטת תיקון לחקיקת הביטחון בנושא אשר הועברה להתייחסות הגורמים הרלוונטיים". עד כה שוחררו אסירי עולם רק בעסקאות או בהחלטת דרג מדיני ולא בהחלטת ועדה או גורם צבאי.

האם בקרוב נראה מחבלים רוצחים משוחררים? לדברי גורמים משפטיים, למרות הקמת הוועדה הסיכוי כי ייקצב עונשו של מחבל הוא נמוך מאוד, אבל עדיין מדובר בשינוי משמעותי.

מנגד, בתנועת "אם תרצו" ובארגון לביא, שבין היתר עוסקים בסיוע משפטי למשפחות שכולות, תקפו את המהלך ומסרו: "הקמת ועדת ההקצבות למחבלים תוביל בהכרח לשחרור של מחבלים רוצחים בהיקף עצום ידי שנה ולפגיעה חמורה בהרתעה".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי "לאחרונה נחתם צו על פיו בקשות לקציבת עונש המוגשות למפקד פיקוד המרכז על ידי אסירים שנידונו למאסר עולם בבית משפט צבאי ייבחנו על ידי ועדה ממליצה בראשות שופט צבאי טרם הבאתן להחלטת מפקד הפיקוד. הרכב הוועדה וסדרי פעילותה הינם בדומה לוועדה הפועלת מכוח חוק שחרור על תנאי ביחס לאסירים שנידונו למאסר עולם על ידי בית משפט אזרחי (לרבות מחבלים שנשפטו בישראל) בהתאמות הרלוונטיות לאזור יהודה ושומרון".