אאא

ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין ערך אמש (ראשון) מסע חיזוק בהיכלי ישיבות בבני ברק, אותו פתח בהיכל ישיבת "בית מדרש עליון".

הגר"ג האריך במשאו על דרכי ההכנה ליום הדין, ועל מעלת הענווה שהיא זכות גדולה לזכות בדין. בדבריו, הדגיש ואמר: "ענווה איננה עצבות! עצבות היא מהיצר הרע, וצריך להכיר מעלותיו ולשמוח בחלקו, אך יחד עם זה צריך לדעת שהכל במתנת שמים ואין להתפאר בזה.

"כתוב בחוה"ל שכל החיים הם ספר לימוד לאדם, וכגון אם סובל צער ממישהו ה"ז מן השמים, ומה לו להקפיד על המצער שהוא רק שליח מן השמים לזה, וגם בלעדיו היה הצער, רק צריך לפשפש במעשיו מדוע נגזר הצער משמים, ובדרך כלל זה מידה כנגד מידה".

ראש הישיבה הוסיף כי "גם צריך שלא להקפיד על המצער, כי מי שמקפיד על אחרים וגורם שייענשו בגלל, הרי הוא נוהג איתם במידת הדין, ואז מן השמים נוהגים גם איתו במידת הדין רח"ל ומי יצדק לפניך בדין, לכן צריך לרחם על הבריות ולא להקפיד ואז מן השמים ירחמו עליו".

משם המשיך הגר"ג אדלשטיין להיכלה של ישיבת "ארחות תורה", שם נשא את משא ההכנה ליום כיפור. בפתח דבריו אמר: "לפני יום כיפור צריכים זכויות לכתיבה וחתימה טובה, מה הן הזכויות? ודאי תלמוד תורה כנגד כולם, אבל יש גם דברים שהתורה מחייבת, חובות הלבבות, שהלב יהיה לב כשר, לב טוב. והעיקר הוא אמונה, להאמין שהכל בידי שמים, כל מה שיש לי ומה שאין לי, מה שיש לשני ומה שאין לו, דברים טובים ולהיפך, הכל בידי שמים, ומן השמים יש סיבה לכל דבר, וצריך להתבונן ולחשוב על כל דבר למה זה מגיע מן השמים.

"אם חיים לפי האמונה אזי המידות הן טובות והאדם מאושר, הוא לא מקפיד ולא מקפידים עליו, ואין שום טענות עליו, הוא לא פוגע ולא מצער אף אחד, ואם ציער מיד הוא מפייס. ע"פ האמונה אין כעס ואין קפידא. שמעתי מא' ששאל את מרן החזו"א זצ"ל האם יש לו תרעומת עליו, והשיב החזו"א אינני יודע תרעומת מה היא, אלו הן המידות הטובות, שלא להקפיד, ולוותר ולא לכעוס, והדרך לזה היא ע"י ההרגל, אמנם בתחילה קשה, אבל אח"כ יערב לכם! ובזה זוכים ביום הדין לכתיבה וחתימה טובה".

לאחמ"כ המשיך ראש הישיבה לישיבת "נחלת דן" שם נשא דברי חיזוק.