אאא

שוב חומר מיסיונרי בלייקווד: תושבים חרדים שמצאו בתיבות הדואר חומרים מודפסים על יום הכיפורים, נחרדו לגלות כי הם מיסיונריים.

על פי דיווח באתר Lakewood Scoop, לתיבות הדואר ברחובות לייקווד שורבבו מנשרים שעליהם תכנים אנטישמיים.

במבט ראשוני נראה שהם מכילים, להבדיל, דברי תורה, והם אף נשלחו מביתו של 'רב', אך מבחינה מדוקדקת וקריאת הנאמר התגלה לתושבים כי מדובר בחומר נוצרי אנטישמי.

על פי הדיווח, במנשרים שהגיעו לתיבות הדואר של לייקווד הופיעו ביטויים כמו 'אלוקים אוהב אותך', 'כך יכופרו עוונותיך' ועוד, בניסיון לחקות את השיח החרדי בימי הרחמים והסליחות ולהונות את דעת התושבים.

לייקווד סובלת בזמן האחרון לא מעט מתופעת דיוור מיסיונרי, והיא אף משופעת במוסדות דת נוצריים לרוב, מה שמהווה אתגר עבור משפחות האברכים הרבות בשכונה הישיבתית.