אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת חג הסוכות טו' תשרי תשע"ט

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 17:59, יציאה 19:09

תל אביב - כניסה 18:14, יציאה 19:11

מודיעין עילית - כניסה 18:08, יציאה 19:10

אלעד - כניסה 18:07, יציאה 19:10

בית שמש: כניסה 17:58, יציאה 19:10

חיפה - כניסה 18:05, יציאה 19:10

צפת - כניסה 18:08, יציאה 19:08

באר שבע - כניסה 18:06, יציאה 19:11

בעולם:

פריז - כניסה 19:28, יציאת יו"ט שני 20:29

לונדון - כניסה 18:41, יציאת יו"ט שני 19:41

ניו יורק - כניסה 18:33, יציאת יו"ט שני 19:28

אומן - כניסה 18:37, יציאת יו"ט שני 19:37