אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת חג שמחת תורה כב' תשרי תשע"ט

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 17:50, יציאה 19:00

תל אביב - כניסה 18:05, יציאה 19:02

מודיעין עילית - כניסה 17:59, יציאה 19:01

אלעד - כניסה 17:58, יציאה 19:01

בית שמש: כניסה 17:48, יציאה 19:01

חיפה - כניסה 17:56, יציאה 19:01

צפת - כניסה 17:59, יציאה 18:59

באר שבע - כניסה 17:57, יציאה 19:02

בעולם:

פריז - כניסה 19:13, יציאת יו"ט שני 20:14

לונדון - כניסה 18:25, יציאת יו"ט שני 19:25

ניו יורק - כניסה 18:21, יציאת יו"ט שני 19:16

אומן - כניסה 18:22, יציאת יו"ט שני 19:22