(הדף היומי ב-5 דקות)
אאא

דף נ"א מסכת מנחות, יום ראשון - הושענא רבה:

 

 

 

דף נ"ב מסכת מנחות, יום שני - שמחת תורה: