אאא

ניסיון לתקיפה אנטישמית בברלין: עובר אורח הולנדי הותקף בברלין בידי שני אלמונים לאחר שנשאל אם הוא יהודי.

לפי דיווח ב'דער טאגסשפיגל', שני אלמונים הכו אדם שאינו יהודי באזור שפנדאואר פורשטאט שבבירה הגרמנית.

המותקף, בן 31, ממוצא הולנדי המתגורר בברלין, נשאל על ידי השניים האם הוא יהודי, ולאחר מכן הותקף על ידי האלמונים שהיכו אותו ובעטו בו.

על פי הדיווח, השניים נמלטו מן הזירה באמצעות מונית.