אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת כז' תשרי תשע"ט, שבת בראשית

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 17:40, יציאה 19:00

תל אביב - כניסה 18:00, יציאה 19:02

מודיעין עילית - כניסה 17:59, יציאה 19:01

אלעד - כניסה 17:59, יציאה 19:01

בית שמש: כניסה 17:42, יציאה 18:56

חיפה - כניסה 17:51, יציאה 19:01

צפת - כניסה 17:57, יציאה 18:59

באר שבע - כניסה 18:09, יציאה 19:11

בעולם:

פריז - כניסה 19:03, יציאה 20:07

לונדון - כניסה 18:14, יציאה 19:17

ניו יורק - כניסה 18:13, יציאה 19:11

אומן - כניסה 18:12, יציאה 19:15