אאא

מנחות, דף נ"ו - יום שישי:

 

 

מנחות, דף נ"ז - שבת קודש: