אאא

באורח נדיר עלה אמש (רביעי) מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לירושלים. רבים תהו על העיתוי, אך לאחר זמן קצר הובררה סיבת הגעתו של הגר"ח.

בעת הגיעו לירושלים, כשעה לקראת חצות לילה, הגיע הגר"ח להשתתף בהלווית בן הגאון רבי יוסף אפרתי, הבחור שלמה אפרתי ז"ל, שחלה מאוד בתקופה האחרונה.

יצוין כי הגר"ח לא יצא מרכבו שעמד בסמוך לבית הלוויות סנהדריה שם נערכה הלוויה.

לאחר מכן הגיע הגר"ח לשכונת זכרון משה לנחם אבלים אצל גיסו הגאון רבי משה אלישיב, היושב שבעה על פטירת אחיו הגאון רבי שלמה זצ"ל.

לאחר מכן יצא הגר"ח לניחום אבלים אצל הגאון רבי בנימין אלישיב. כאשר הגאון רבי בנימין נכנס לרכבו של הגר"ח לקבלת הניחום.