אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת ד' חשוון תשע"ט, שבת נח

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 17:32, יציאה 18:52

תל אביב - כניסה 17:52, יציאה 18:54

מודיעין עילית - כניסה 17:50, יציאה 18:52

אלעד - כניסה 17:51, יציאה 18:53

בית שמש: כניסה 17:34, יציאה 18:47

חיפה - כניסה 17:42, יציאה 18:52

צפת - כניסה 17:48, יציאה 18:50

באר שבע - כניסה 17:52, יציאה 18:54

בעולם:

פריז - כניסה 18:49, יציאה 19:53

לונדון - כניסה 17:58, יציאה 19:02

ניו יורק - כניסה 18:02, יציאה 19:00

אומן - כניסה 17:57, יציאה 19:01