אאא

דף ס"ג, מנחות - יום שישי:

  

 

דף ס"ד, מנחות - שבת קודש: