אאא

במהלך כינוס שנערך בצהריים (שני) יצא חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, בנאום חוצב להבות נגד הזלזול בתלמידי החכמים, הפושה ומתפשטת בתקופת הבחירות כעת.

בכינוס שהתקיים במעונו של ראש הישיבה בשכונת בית וגן, עבור 'דגל התורה' בירושלים, בהשתתפות חברי הכנסת של התנועה ורבני המפלגה, יצא הרב בדברים נוקבים אודות החובה להצביע לרשימת 'דגל התורה' בירושלים, ודחה את הלשונות הרעות אודות נאמניהם של גדולי ישראל.

"עומדים כאן על הפרק גזירות הרות גורל, ואין לנו מושג מה ההשלכות שיש לכל שאלה ושאלה. אין בעיות קטנות. עומדים לפנינו, מולנו, אנשים עם כוחות אימים של יצר הרע ושטן", פתח ראש הישיבה את נאומו.

בשלב זה פנה הגרב"מ לראשי הישיבות בחדר: "לראשי הישיבות יש תפקיד מכריע בהצלחת המשימה הקדושה הזאת. סוף כל סוף יסתכל כל תלמיד על ראש הישיבה שלו, ויראה כיצד הוא חם למערכה. סוף כל סוף יתסכלו על ראשי הישיבה ויידעו כמה משקל נותנים למערכה הזאת; מדוע אי אפשר לעבור עליה לסדר היום".

"ההשפעה של ראשי הישיבות, זה לא רק על תלמידיהם ומשפחותיהם של התלמידים. מדובר כאן בבני ישיבה. הם חיל ה', הם חוט השדרה וגם הלב המזרים לכל כלל ישראל כולו. החום ששמור לתלמיד, כשהוא יוצא החוצה הוא חם עוד יותר. וההשפעה שלו - אין לה גבול ואין לה ערוך. לעומת זה, חס ושלום קרירות של ראש ישיבה ,אין לשער את הקיפאון שזה מחדיר בכל השדרות".

וכאן הוסיף ראש הישיבה: "הדבר השני שהתכנסנו כאן היום - אלו בני הישיבות עצמם. כולנו כאן ראשי ישיבות. מוטלות על שכמנו... אנחנו דואגים לתלמידנו, אנחנו אחראים לתלמידנו, ומן הבחינה הזאת יש כאן שתי נקודות שצריך לדבר עליהם: הדור האחרון, במיוחד בשנים האחרונות, נפגם דבר גדול וחשוב בכלל ישראל. אמונת חכמים, כבוד חכמים. וזה מחלחל. את הדבר הזה אפשר קודם כל ללמוד מאיתנו, איך אנחנו מתייחסים לחכמים. איך אנחנו מדברים על גדולי הדור. כמה שמים לב לזה, אפשר במחי יד להרוס".

"צריך מאוד להקפיד, כך נדמה, אם שומעים מדברים על חס ושלום חולשות אצל גדולי ישראל... גדולי ישראל יודעים הכל, גדולי ישראל הם מנהיגים ולא מונהגים. כך הם צריכים להיות וככה הם", זעק הגרב"מ אזרחי.

"אנחנו לא בעלי בחירה לבחור, מה אומרים טוב ומה הם אומרים לא טוב. ועכשיו היא לא רק ההזדמנות, אלא יחד עם כורח המציאות, כי יש בכך ממש גורם ישיר להצלחת הרשימה שלנו, היא הרשימה של גדולי ישראל, רשימה שמונהגת על ידי גדולי ישראל. כל רשימה שמונהגת על ידי גדולי ישראל, היא רשימה של גדול ישראל", קבע חבר ה'מועצת'.


בסיום דבריו אמר הגרב"מ: "חייבים לעזור לבחירות. עלינו לעמוד על המשמר. צריכים לדעת שבנפשנו הדבר, להכניס כמה שיותר נציגים לעירייה, בנפשנו הדבר - לקיים את דברי רבותנו".