אאא

מזכיר מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל', הרב יעקב ולצר, שיגר אמש (שני) לחברי הכנסת וסגני השרים של המפלגה מכתב ובו החלטת המועצת באשר לחוק הגיוס.

במכתבו, מציין מזכיר המועצת כי ההחלטה הינה שלומדי התורה יוכלו להגות בתורה - גם במחיר של מסירות נפש וכל זמן שנפשם חשקה בכך, וההנחיה לח"כים היא לגרום לכך שההחלטה תיושם כמדיניות ברורה.

"לכבוד סגני השרים וחברי הכנסת - אגו"י", כותב ולצר במכתבו, "א. מועצת גדולי התורה מדגישה כי לומדי התורה הקדושה הם המגינים על כלל ישראל מפגעי הזמן בכל הדורות, וזה היה היסוד לקיום העם היהודי בכל הזמנים ובכל התקופות, גם במחיר של מסירות נפש נעמוד איתנים על כך שיושבי בית המדרש יוכלו להגות בתורה, כל זמן שנפשם חשקה בכך, כפי שהיה עד היום.

"ב. מועצת גדולי התורה הנחתה את חברי הכנסת לגרום לכך שההחלטה תיושם כמדיניות ברורה ובהתאם לכך לפעול".

ולצר מציין במכתבו כי עד כאן לשון ההחלטה", ומוסיף כי "בהתאם לכך, אבקש מכם לפעול ליישום ההחלטה בפועל אל מול ראש הממשלה, חברי הממשלה והקואליציה".

בנוסף, בבוקר יתפרסם בביטאוני המפלגה "קריאת קודש" מחברי המועצת, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, בה נכתב כי "אחר שלצערנו ולדאבון לבנו, יש בכל עיר ועיר ניסיונות לפרוץ בחומת השבת ולפגוע בחומת הדת והיהדות; ולאידך, יש לשמחתנו, בכל עיר ועיר צרכים ליהדות הנאמנה ... ומחובים שתהיה בהם נציגות ראויה אשר תעמוד על משמר קודשי ישראל ותעשה מלאכת שמים נאמנה".

"אשר על כן", כותבים חברי המועצת, "באנו בזה בקריאה נאמנה והננו מגלים דעתנו, דעת תורה, שעל כל אחד ואחד במקום מגוריו להצביע וגם לפעול ולהגביר פעלים וחיילים אך ורק עבור רשימת 'אגודת ישראל' - אות ג', או עבור כל מסגרת ש'אגודת ישראל' משולבת בה בכל עיר ועיר".

האדמו"רים קוראים להצביע לראשות העיר עבור המועמד מטעם 'אגודת ישראל' ומפרטים: "ובהדגש בירושלים עיר הקודש, עבור הרב יוסף דייטש; ועבור הרב מאיר רובינשטיין - בביתר; הרב ישראל פרוש - באלעד; הרב אליהו גפני - בעמנואל והרב נחמן גלבך - בצפת, ולא להיות פורש מן הציבור, חלילה. ובערים שבהן אין מועמד מטעם אגודת ישראל, יצביע כל אחד לראשות העירייה כפי הוראת רבותיו".

על החתום: האדמו"ר מגור, האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר מויז'ניץ, האדמו"ר מצאנז, האדמו"ר מסלונים, האדמו"ר מבויאן, האדמו"ר מביאלה, האדמו"ר מויז'ניץ, האדמו"ר ממודז'יץ והאדמו"ר מסאדיגורה.