אאא

מנחות, דף ע' - יום שישי:

  

 

מנחות, דף ע"א - שבת קודש:

 

 

מנחות, דף ע"ב - יום ראשון: