אאא

ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ממשיך לבקר בבתי גדולי הדור ורבני העיר בני ברק, לקראת חתונת בתו שתתקיים ימים ספורים לאחר שיעזוב את לשכת ראש העיר - ביום ראשון ג' בכסלו, באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק. 

ראש העיר ביקר בבית ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, הגרב"ד פוברסקי, הגרח"פ ברמן, הגר"מ פחימה ועוד. וכן בבתי האדמו"ר מפינסק קרלין, האדמו"ר מטשארנאביל, האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא ועוד, הזמינם לחתונה וכן עדכן אותם על מערכת הבחירות בעיר התורה והחסידות.