אאא

מנחות, דף ע"ז - יום שישי:

 

 

 

מנחות דף ע"ח - שבת קודש: