האזינו לדברי ראש הישיבה  (האב והבן: באדיבות המצלם)
אאא

ראש ישיבת באר יעקב הגאון רבי דוד יצחק שפירא יוצא היום (שלישי) במסר והבהרה לתלמידי ובוגרי ישיבתו באשר להצבעה בבחירות, זאת לאחר שהופצו דברים בשם אביו הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל, כי אילו היה חי, היה מורה להצביע עבור ה'פלג'.

בהודעה מוקלטת שהופצה בין תלמידיו, והגיעה לידי 'כיכר השבת', הבהיר ראש הישיבה: "אני רוצה לומר לכל תלמידנו היום, שאיך שאני מכיר את אבא זצ"ל, את דרכו, את שיטתו, אם אבא היה היום כאן, היה פוסק לשמוע בקול גדולי מנהיגי הדור אשר מפיהם אנו חיים".

"ביום הבחירות תשע"ט מצווה לקיים את המצווה בהידור של 'ועשית' ולשמוע בקול זקני הדור אשר בבני ברק, מרנן ורבנן מרן שר התורה ומרן ראש הישיבה שליט"א. בעזרת השם, ללכת לקיים את המצווה בשמחה, וכמה שיותר לשתף אחרים לזכות את הרבים", הוסיף ראש הישיבה.

בסיום דבריו אמר הגרד"י שפירא: "ברור שכך יהיה, וכך סובר אבא. ברור שכך חושב עכשיו למעלה. נשמע בקול גדולי ישראל, וכל השומע - לא יפסיד ולא ייכשל".