אאא

יום שישי - דף פ"ד, מנחות:

 

 

 

שבת קודש - דף פ"ה, מנחות: