אאא

התורה מאחדת: פיצוץ בעמוד חשמל אמש (מוצאי שבת) ברחוב השומר פינת חבקוק בבני ברק, גרם שהחשמל באזור כולו נפל למשך מספר שעות.

בין הרחובות ששהו בעלטה: צפניה אשל אברהם, ישמח משה, כהנמן, אהרנוביץ' - השומר, האדמו"ר מוקצק, עוזיאל, נחום, הר סיני, רבי עקיבא, זוננפלד, שלמה המלך, אלישע, יונה הנביא.

בין היתר נפל החשמל בבית הכנסת "נחלת משה" ברחוב מלצר, בדיוק בתחילת שיעורו של ראש ישיבת אורחות תורה הגאון רבי איתמר גרבוז, חתנו של ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין. 

מיד כאשר התברר שלא שייך לקיים את השיעור ב'נחלת משה', הגיעו מנהלי ישיבת גור לגר"א גרבוז והציעו להעתיק את השיעור לישיבת 'מאור ישראל' של חסידי גור ברחוב מלצר 32 שם החשמל פעל כרגיל.

ואכן ראש הישיבה צעד עם הלומדים עד לישיבת גור שם מסר הגר"א גרבוז את השיעור העוסק בסדר טהרות.

"נדמה כי התורה מאחדת, למרות הימים הסוערים בציבוריות החרדית", סיכמו המשתתפים בסיפוק.