אאא

החיסון הרוחני: בעקבות הבהלה סביב התפשטות מחלת החצבת, יעץ המקובל רבי דב קוק, לומר מדי יום שלושה פסוקים - שהם השורש של חיסון החצבת - אחר נתינת משהו לצדקה.

הפסוקים:

"רַחֲמָנָא אִדְכַּר לָן קְיָמֵהּ דְּאַהֲרֹן כַּהֲנָא"
"חֲסִין קָדוֹשׁ בְּרוֹב טוּבְךָ נַהֵל עֲדָתֶךָ"
"קוֹל ה' חֹצֵב לַהֲבוֹת אֵשׁ"

הרב קוק הסביר כי "רחמנא אידכר לן דימה דאהרן כהנא" זה כנגד "חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך" (הרי אהרן הכהן הוא החמישי בשבעת הרועים - אברהם יצחק יעקב משה אהרן - ופסוק "חסין קדוש" הוא החמישי ב"אנא בכח", כמו כן "קול ה' חוצב להבות אש" הוא הקול החמישי מתוך שבעת הקולות שמוזכרים בתהלים בפרק כ"ט.

"חסין קדוש" – זה כנגד החיסון.
"קול ה' חוצב להבות אש" – זה כנגד החצבת.

ומבואר בחז"ל כי "המזבח נברא להאריך ימיו של אדם, והברזל נברא לקצר ימיו של אדם", לכן אסור להניף ברזל על המזבח, נמצא כי המזבח מאריך ימיו של האדם. ומי עומד בראש עבודת המזבח? אהרן הכהן! הוי אומר, שאהרן הכהן בכוחו להאריך ימיו של האדם.

לכן, אהרן הכהן, שהוא החמישי, שהוא כנגד הפסוק "חסין קדוש" בכוחו לתת חיסון אמיתי לחצבת ששורשו בקול החמישי שהוא "קול ה' חוצב להבות אש".