אאא

בימים אלו עסוקים חברי הכנסת של דגל התורה וש"ס בגיבוש התיקון לחוק הגיוס, בתחילה מועצת גדולי התורה של אגו"י הורתה לפרוש מן הממשלה במידה והחוק שהוגש על ידי משרד הביטחון יעבור בכנסת. אולם לאחר כמה חודשים לפי הפרסומים האחרונים המועצת החסידית החליטה להסכים לחוק שהוצע על ידי משרד הביטחון עם שינויים מסוימים, תוך תקווה שגם שר הביטחון ליברמן יסכים להם. 

השבוע התכנסה ועדת הגיוס בראשות ח"כ דוד אמסלם, חברי הכנסת נפגשו עם גורמים משפטיים לקראת הכנת החוק לקריאה שניה ושלישית

אך מה שטורף את הקלפים הבוקר (שישי), הוא מאמר בביטאון אגו"י  -'המודיע'. המאמר חריף ביותר ונכתב על ידי "אחד הרבנים" ולפי הערכות עבר את אישורם של האדמו"רים מגור ויז'ניץ וסלונים. הוא תוקף את חוק הגיוס החדש ומכחיש כי הגיעו להסכמות סביבו: "קבלת החוק החדש פירושה כניעה לעמדת בג"צ הסבור כי יש להגיע לשוויון בנטל הגיוס גם במחיר פגיעה בתלמידים שתורתם אומנותם, היושבים ולומדים. גם בג"צ סבור שהחתירה לשיווין מוחלט בנטל אינה מציאותית, אבל אפשר לכפות על הציבור החרדי צמצום משמעותי של הפערים ולהביא לשינוי חברתי אמיתי, גם במחיר כפייה על בני ישיבות להתגייס לצבא". 

כותב המאמר מדגיש: "מועצגה"ת הבהירה שגם במחיר של מסירות נפש נעמוד איתנים על כך שיושבי ביהמ"ד יוכלו להגות בתורה. דהיינו, שהיא איננה מוכנה לקבל את פסיקת בג"צ בשום פנים ואופן. קבלת החוק החדש מהווה ויתור על דרישת היהדות החרדית שכל בן ישיבה זכאי לדחיית גיוסו".

 "החוק החדש קובע שבני הישיבות יוכלו להגות בתורה רק בתנאי שאלפים ורבבות יצטרכו להתגייס לצבא. הוא מתווה הסדר הנועד להביא לשיעורי גיוס של 60%. דהיינו, ההסדר הוא ש-60% יצטרכו להתגייס לצבא כדי ש-40% יוכלו לשבת וללמוד".

עוד ב'המודיע': "משמעות הדבר היא שינוי כל מהותו של הציבור החרדי. דומה שזו סכנה קיומית לכל עתידו של הציבור החרדי. מתווה זה מרסק את חומת ההתבדלות ומייצר את סוג החרדי החדש הקרוב מאוד לכל חיי ומושגי העולם החילוני".

"עצם הטלת החיוב על הצבא לעמוד ביעדים משמעותו מתן הוראה לצבא לגייס גם בני ישיבות שתורתם אומנותם, אם לא בכפייה אז בפיתוי ובהקשחת נהלים ומהווה סתירה גמורה להחלטת מועצת גדולי התורה".

אם היה מקום לספק, המאמר יוצא גם נגד התיקונים המוצעים במתווה הגיוס. "אין שום דרך לעמוד במתווה זה מבלי לגייס בני ישיבות היושבים ועוסקים בתורה, ומבלי שהדבר יביא לשינוי כל מהותו ורוחו של הציבור החרדי".

האם המאמר מצביע על החלטת מועצת גדולי התורה לפרישה מהממשלה באם החוק יעבור בכנסת? ימים יגידו.