אאא

יום שישי - מנחות, דף צ"א:

 

 

שבת קודש - מנחות, דף צ"ב:

 

 

יום ראשון - מנחות, דף צ"ג: