אאא

ביטאון הפלג הירושלמי, עיתון הפלס, מביא הבוקר (שלישי), את הכרעת הרבנים של הפלג הירושלמי בנוגע לבחירות בעיריית ירושלים בסיבוב השני, כשהוא מורה להצביע "נגד משה ליאון" ומשתדל שלא לכתוב את המילים "בעד עופר ברקוביץ", מועמד חילוני מוצהר, שנלחם לא מעט בחרדים בירושלים במועצת עיריית ירושלים.

באופן אירוני, "חטאו" של ליאון על פי הפלג, הוא השתייכותו למפלגת הליכוד שבכלל לא תומכת בו או היותו איש של ליברמן הפועל לחוק הגיוס. בנוסף בפלג הירושלמי סומכים על הזיכרון הקצר של הציבור שכן בסיבוב הראשון הם תמכו נחרצות בכלל במועמד זאב אלקין שקיבל את תמיכתם למרות היותו שר בממשלת הליכוד ואחד מבכירי המפלגה. 

להלן נוסח המכתב שפורסם הבוקר בעיתון:

"באשר כידוע כבר הורו רבותינו זצוק"ל כי חובה להשתתף בבחירות לרשויות שהרבה גופי תורה תלוייים בזה, על כן פשיטא כי יש למנוע בחירתו של המועמד משה ליאון, מהטעמים הידועים, וכפי שכבר 'הורה זקן' רבנו מרן ה'דרכי שמואל' זיע"א בענין זה בבחירות הקודמות."

"ועל כן חובה על כל אחד ואחד לצאת לפעול ולהפעיל כדי למנוע דבר זה, למען קדושת ירושלים ועל מנת למנוע חיזוקם של מהרסי הדת באה"ק."

"והעומדים על המשמר שלא להיות חס וחלילה מאשרים זדים שעל ידי זה נבנו עושי רשעה, שכרם רב מן השמים בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, ויזכו לכל הברכות האמורות בתורה."

"ונתבקשנו מאת מרנן ורבנן שליט"א להוסיף מה שביארו בע"פ חשיבות הענין כדלהלן:

"הנה בידוע כי המועמד משה ליאון הוא שליח המפלגה החילונית הידועה אשר בכל השנים פועלת נגד כל יסודי היהדות, וגם בימים אלה זוממת לחוקק שוב את חוק גזירת הגיוס יחד עם המסייעים בידה."

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ועל כן באם ח"ו יגבירו כוחם וישלטו בענייני עיר הקודש, מלבד הסכנה הישירה לקדושת ירושלים, יש בזה סכנה לכל עולם התורה והחסידות בארץ הקודש העומד על נפשו מפני מבקשי רעתו, ובפרט לציבור בני התורה המבינים בעם, כידוע".

"וגם החשש כבד מאוד שכאשר יהיה כח השלטון בידם לא יימנע מהם כל אשר יזמו לעשות להחריב מבצרי התורה והחינוך הטהור וקהילות הקודש אשר הוקמו במסירות נפש ע"י מרנן זצוק"ל ויבדל"א ותלמידיהם."

"ועל כן דעת מרנן גדולי ישראל שליט"א באשר כידוע כבר הורו רבותינו זצוק"ל כי חובה להשתתף בבחירות לרשויות שהרבה גופי תורה תלוייים בזה, על כן פשיטא לכל מי שיראת ד' בלבבו שאיסור גמור לתמוך במועמד משה ליאון, וגם אין לנקוט בשב ואל תעשה, אלא על כל אחד ואחד לצאת לפעול ולהפעיל כדי למנוע בחירתו של המועמד הנ"ל, למען קדושת ירושלים ועל מנת למנוע חיזוקם של מהרסי הדת באה"ק."

"ומשום כך יש צורך גם שיפעל כל אחד ואחד אצל כל מי מידידיו שיכול להסביר לו גודל הסכנה להיות מסייע לרדיפת התורה ורדיפת הדת בכל ארץ ישראל, כי המסייע בידי הני רודפי הדת להגביר את כוחם ושליטתם נוטל חלק עמהם ח"ו, ואך למותר לבאר כמה חילול ד' יש בדבר זה."

"ועשית ככל אשר יורוך!"