אאא

יום שלישי - מנחות, דף צ"ה:

 

 

 

יום רביעי - מנחות, דף צ"ו: