אאא

יום שישי - מנחות, דף צ"ח:

 

 

 

שבת קודש - מנחות, דף צ"ט: