אאא

הסערה סביב המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, נמשכת ועכשיו קיבל היוע. המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מכתב תמיכה מארבעה יועמ"שים לשעבר. 

הארבעה, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק יחד עם אליקים רובינשטיין, יצחק זמיר ויהודה וינשטיין שלחו את המכתב לאחר ששרת המשפטים איילת שקד ממשיכה להחרים את זילבר למרות קביעתו של מנדלבליט כי יאפשר לזילבר להמשיך לייצגו בכנסת ובממשלה. 

"אנו החתומים מטה חרדים למעמד ולתפקוד של מוסד היועץ המשפטי לממשלה", הם כתבו למנדלבליט במכתב שהגיע לידי ynet ו"ידיעות אחרונות". "תפקידו של היועמ"ש הוא לא רק לסייע לממשלה לממש את מדיניותה ואת החלטותיה, אלא גם לעמוד על המשמר כדי שהממשלה על כל שלוחותיה לא תפעל בניגוד לדין המדינה. על יסוד הניסיון המצטבר שלנו ובהתאם לדין, אנו תומכים בעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, שהשאלה מי ייצג אותו בפני כל רשות אחרת מסורה להחלטתו, וכך גם השאלה מה תהיה העמדה שתוצג מטעמו וכיצד תוצג העמדה".

כזכור, הסערה החלה לאחר שלפני כשבועיים תקפה זילבר את הצעת חוק הנאמנות בתרבות, המאפשרת למשרד התרבות לשלול תקציבים ממוסדות שהביעו התנגדות למדינה. "הארץ שינתה את פניה", אמרה זילבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, "הימים אינם פשוטים והם מביאים איתם לא רק חוקים חדשים אלא גם מילים חדשות: משילות, נאמנות והתגברות".

זילבר הוסיפה: "זהו שיח לעומתי פוצע, מצלק, מסמן ומתייג - מי לנו, מי לצרינו, ואם יש מי שנאמן אז יש מי שבוגד, גיס חמישי. הבו לנו יועמ"שים צייתנים, אמנים מסורסים, תקשורת מרוסנת, עם ממושמע, מחונך, שחשיבתו אחידה".

בעקבות הדברים שעוררו סערה ננזפה זילבר על ידי היועמ"ש על נקיטתה בעמדה פוליטית בניגוד לתפקידה שאמור להיות משפטי גרידא, אך במקביל הבהיר היועמ"ש מנדלבליט כי לא ימנע מזילבר להמשיך ולייצגו בכל מקום בו הדבר יידרש.

מנגד, השרה איילת שקד, שזעמה על התערבותה של זילבר בדברים לא לה, מיהרה להגיב להחלטתו וטענה כי תמשיך להחרים את זילבר ולא תאפשר את הופעתה בכנסת. 

לטענתם של ארבעת היועצים המשפטיים במכתבם, על פי החוק והפסיקה רק היועץ המשפטי לממשלה מוסמך להחליט מה תהיה עמדת נציגיו בפורומים הרשמיים השונים. משכך, אין לשקד או לכל שר אחר סמכות למנוע מזילבר להופיע בפני הממשלה בוועדות הכנסת. עמדה זו יוצרת מצבים הזויים כאשר עמדת השרים בממשלה נסתרת כל הזמן על ידי היועצים המשפטיים ש"מייצגים" אותם כפי שאירע לשר ארדן או לחלופין במקרה של הרבנות הראשית בו היועמ"ש ביקש לייצג בבית המשפט בשם המדינה עמדה הפוכה לחלוטין מעמדת הרבנות. 

ארבעת היועצים לשעבר כתבו במכתבם, כי העצמאות של היועץ המשפטי לממשלה ושל נציגיו היא הערובה לשלטון החוק במדינה ויש לשמור עליה בנחישות. "העמדה המשפטית המוצגת על ידי היועץ המשפטי לממשלה או על ידי נציגיו בכנסת, בממשלה, או בבית המשפט, אינה בהכרח העמדה של משרד זה או אחר, אלא היא העמדה המציגה לפי דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, את דין המדינה ואת העניין הציבורי, וכך גם נפסק לא אחת על ידי בית המשפט העליון". עוד הוסיפו: "לכן אנחנו מבקשים לחזק את ידיו של היועץ המשפטי לממשלה ושל נציגיו כדי לאפשר להם למלא את תפקידם ברוח זאת, כראוי למען שלטון החוק ולטובת המדינה".