אאא

אמש (שני) התקיימה פעילות משולבת של משטרת קריית גת, משרדי הממשלה והרבנות הראשית, בכדי לאכוף בעלי עסקים העוברים על החוק.

מבצע האכיפה התבצע בשיתוף פרקליטות מחוז דרום אזרחי, יחידת יהלו"ם, יחידת ניהול ספרים של רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי, משרד הכלכלה, משרד האוצר- הפיקוח על הבנייה, הרבנות הראשית- יחידת האכיפה להונאה בכשרות, חברת החשמל, משרד האנרגיה- מינהל הגז והמרכז לגביית קנסות.

הפעילות התמקדה בעיקרה נגד גורמים להם השפעה משמעותית על המרחב הציבורי בעיר קריית גת ובמספר עסקים בעיר. כמו כן, קדם לפעילות זו עבודת הכנה מקיפה בין כלל גופי האכיפה שנטלו בפעילות היום חלק.

במבצע עם פקחי מחלקת ההונאה ברבנות הראשית בשני עסקים הוטלו קנסות מנהליים בסך 1,000 שקל כל אחד בגין הונאה בכשרות - הצגת מקום ככשר ללא תעודת כשרות ובמקום השני בגין הפרת נהלי כשרות, שם בעל העסק זומן לשימוע בטרם הסרת כשרות.

במהלך הפעילות נערך חיפוש בביתו של תושב העיר במהלכו נתפסו כספים במזומן בסך כ- 300 אלף שקל, ובנוסף נתפסו כ- 80 שיקים בסכומים שונים ושסיכומם עומד על למעלה מ-2.7 מיליון שקל. החשוד עוכב ונלקח לתחנה לצרכי חקירה.

עוד במהלך הפעילות, נבדקו 5 עסקים מסוגים שונים. במרבית העסקים נמצאו ליקויים משמעותיים בניהול ספרי החשבונות של העסקים. ממצאים אלה יועברו להמשך טיפול במשרד השומה, ובשניים מן העסקים נמצאו הפרות הנוגעות לזכויות עובדים (אי תשלום לפנסיה לפי צו הרחבה, אי רישום שעות עבודה ותשלום שעות נוספות, אי מתן הודעה לעובד) וכנגד המעסיקים צפויים להיפתח תיקי חקירה.

בשלושה מהעסקים שנבדקו על ידי משרד האוצר הפיקוח על הבנייה נמצאו ליקויים בגין הפרות בנייה ובדיקתם של נציגי המוסד לביטוח לאומי נמצא כי קיימים ליקויים בנושא דיווחי עובדים. גופים אלו ימשיכו את פעולות החקירה במישור המקצועי עליו אמונים.

במשטרה ציינו כי: "פעילות אכיפה משולבת הינה כלי אפקטיבי בלחימה בתופעות פשיעה ובתופעות נוספות, לצד ההליך הפלילי. שילוב הזרועות המוצלח בין כלל גופי האכיפה הוכיח את עצמו גם הפעם ככלי יעיל ואפקטיבי המהווה נדבך נוסף בחיזוק אמון הציבור ברשויות האכיפה וביסוס שלטון החוק, מחד, והגברת ביטחון הציבור במרחב הציבורי, מאידך".