אאא

הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים בראשות השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג, הודיעה אמש (חמישי) כי קיימה בשבועות האחרונים דיונים מעמיקים על מועמדותו של ניצב (בדימוס) משה אדרי לתפקיד המפכ"ל והחליטה בצעד מפתיע במיוחד לפסול את מועמדותו.

הוועדה ראיינה את השר לביטחון פנים, המפכ"ל היוצא והמועמד וכן אישים נוספים. הוועדה גם קיבלה חומרים ומידע.
הוועדה סברה מטעמים שצוינו כי "על המועמד לעבור בדיקת פוליגרף תעסוקתית, כנהוג במשטרת ישראל", וכי הוועדה תיתן את חוות דעתה לגבי המינוי לאחר בדיקת הפוליגרף ואכן תוצאות הבדיקה נמסרו לוועדה.

במהלך הדיונים התברר, שאדרי נפגש עם עו"ד פישלר שמייצג את רפי רותם שלושה ימים לפני הופעתו הראשונה של אדרי בפני הוועדה. יצוין שרפי רותם התלונן על ניצב (בדימוס) אדרי. המחלוקת בין עו"ד פישלר לניצב (בדימוס) אדרי היתה על סיבת קיומה של הפגישה ועל הנאמר בה.

בהודעת הוועדה נמסר כי לדעת יו"ר הוועדה השופט (בדימוס) גולדברג וחברת הוועדה פרופ' איינהורן, גם אם יעדיפו את גרסתו של אדרי כי בפגישתם לא דיברו כלל עם רותם, רואים הם את עצם הפגישה עם עו"ד המייצג מתלונן נגדו, בעת שהוועדה מקיימת דיונים, ובכלל זה גם באותה תלונה, ככשל בהתנהגות ובשיקול הדעת שמגיע להתנהגות בלתי ראויה, ולא רק בגדר "טעות" כהגדרת המועמד.

השופט גולדברג ופרופ' איינהורן חזרו על הנאמר במכתב הקודם של הוועדה לשר לביטחון פנים, גלעד ארדן, כי יש לתת את הדעת על כך "כי אמון הציבור במשטרה מושפע, במידה רבה, מדמותו של המפכ"ל". לכן לדעתם העננה של הפגישה האמורה תלווה את המועמד לאורך כל שנות תפקידו, אם ייבחר לתפקיד, ובכך ייפגע אמון הציבור במשטרה.

כמו כן, הם ציינו את הנאמר בדו"ח מבקר המדינה. ממצאי הדו"ח מעלים תמונה עגומה של התעלמות מדיווחים לא נכונים של קצין בכיר. לדעתם, המועמד, שהעניין היה בסמכותו ובאחריותו, אימץ נוהג שאינו מתיישב עם הקפדה על טוהר המידות במשטרה.

לפיכך הגיעו חברי הוועדה למסקנה שאין בידם להמליץ על מינויו של המועמד לתפקיד מפכ"ל המשטרה.

עמדת החברים מר משה טרי ופרופ' דניאל הרשקוביץ הייתה שאין הם רואים שיש בפגישתו של המועמד עם עו״ד פישלר כדי לשנות מההתרשמות הקודמת שהייתה לוועדה כולה שיש להמליץ על מינוי המועמד. הפגישה הזו התמקדה בביקורת שיש לפישלר על תפקוד המשטרה ולא עסקה בעדותו של רותם בפני הוועדה. אשר על כן הם טענו כי לא ראו בפגישה זו דבר פעולה המעידה על פגם בטוהר המידות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

לדעתם ממצאי דו״ח מבקר המדינה לא קבעו כי נפל פגם בטוהר מידותיו של המועמד. מדובר בכשל מערכתי ואי הקפדה על מינהל תקין בכל הקשור לאופן בדיקת הבקשות שהובאו ואי הנמקה מספקת, אבל במפורש לא פגיעה בטוהר המידות.

אך על פי החלטת הממשלה מס. 3839 מיום27.5.2018 בה נאמר כי "היו הדעות שקולות בוועדה – יהא ליושב ראש הוועדה קול נוסף", ועמדתם של יושב ראש הוועדה השופט גולדברג ופרופ' איינהורן הצטרפו להחלטת הוועדה, שהתקבלה ברוב קולות כנגד מינויו של אדרי.

השר לביטחון פנים גלעד ארדן מסר כמה דקות לאחר הודעת הוועדה כי יילחם בהחלטת הוועדה. לדבריו, פגישת אדרי-פישלר לא עסקה ברותם, אלא בטענותיו של פישלר כלפי המשטרה. גם פישלר עצמו ציין כי לא הייתה כל כוונה בפגישה להשפיע על הפנייה לוועדה. לגבי דו"ח המבקר, אמר ארדן כי שלכל היותר כפי שקבע המבקר לגבי ניצב בדימוס אדרי, מדובר בכללי מנהל תקין כפי שקיים בדו"חות מבקר רבים, ולא בפגם בטוהר המידות.

שרת המשפטים איילת שקד רמזה אף היא כי באופן עקרוני ארדן יכול להתעלם מהחלטת הוועדה ולהמליץ בכל זאת לממשלה על מינוי אדרי: "מי שממנה מפכ"ל זו הממשלה בהמלצת השר לביטחון פנים, ולא שני חברי ועדת גולדברג. דעת שני האחרים, הנציב הרשקוביץ ומשה טרי, הגיונית. אי אפשר למנות מפכ"ל כאילוץ ולא לבצע את הבחירה הטובה ביותר בגלל מראית עין מאיזו פגישה. אדרי הוא קצין מצטיין ואף אדם אינו מושלם. הממשלה צריכה למנות את המועמד המתאים ביותר".