אאא

במעמד בוגרי הישיבה וידידיה ציינו אמש (מוצאי שבת) בישיבה הגדולה 'קנין דעת' – בית שמש, שלש שנים להיווסדה.

הישיבה שנוסדה בעידודו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, ציינה שלש שנים להקמתה בליל היארצייט. במעמד הוקרא מכתבו המיוחד של רה"י הגרי"ג אדלשטיין שכתב: "אשריכם ואשרי חלקכם שזכיתם ללמוד בדרך הלימוד הנכון, דבר גדול הוא, ובפרט בזמנינו, אשר לא רבים יחכמו להבין את זאת". המכתב הוקרא ע"י הגאון רבי אליהו דיסקין מראשי ישיבת קפלן.

המעמד נפתח בדברי ברכתו של הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת 'יד אהרן', שדיבר על המעלה הגדולה של 'בתורת ה' חפצו' למצוא את החלק שלך בתורה.

מיד לאחריו נשא דברים הגאון רבי ראובן הכסטר, משגיח ישיבת מיר ברכפלד, שמוסר שיחות קבועות בישיבה ודיבר על כך שבמושגים של עולם האמת ישיבת קנין דעת תופסת מקום חשוב עד לאין שיעור.

ראש הישיבה הגאון רבי יוסף אברמובסקי נשא דברים נרגשים אודות חלקם של בני הישיבה מההווה והעבר בנתינת הכוח והסיפוק להמשיך הלאה עם כל הקשיים ולגדל את המקום ברוח ובגשם.

מרכז המעמד היה בדברי הנלהבים של הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון וחבר מועצגה"ת, שהפליג בשבח הישיבה שזוכה להצליח עם כל יחיד ויחיד וזו הצלחת הישיבה בכללותה.

כן נשא דברים הגאון רבי נועם אלון, ר"י מיר ברכפלד, ששיבח את דרך הלימוד האמיתית של הישיבה.

לרגל המעמד הוציאו בני הישיבה קונטרס חידושי תורה מיוחד על דף ט במסכת כתובות שכולו נלמד ונכתב בתוך שבועיים בלבד על כל סוגיותיו הסבוכות.

עוד השתתפו במעמד ר"י אור אלחנן הגר"צ וינפלד, המרא דאתרא הגר"נ קופשיץ, הגאון רבי אביגדור ברנשטיין, אישי ציבור מהעיר בית שמש ובראשם סגרה"ע שמואל גרינברג ועוד.