אאא

ראשי הישיבות ורבני 'הפלג הירושלמי' בבני ברק יוצאים למאבק נגד כוונת עיריית בני ברק והעומד בראשה להרוס את בית הכנסת היחיד של 'הפלג' בשכונת קרית הרצוג.

כפי שנחשף ב"כיכר השבת", בית הכנסת "דרכי שמואל" משמש את אברכי 'הפלג הירושלמי' בשכונה ולטענת המתפללים המקום נבנה על פי הסכמה שבשתיקה מצד ראש העיר היוצא חנוך זייברט.

בעוד העירייה טוענת כי מדובר בשטח ירוק המתפללים טוענים כי מדובר בשטח ציבורי וכי כלל בתי הכנסת בשכונה קמו ללא אישורים רשמיים אלא בהסכמה שבשתיקה.

במכתב שמתפרסם הבוקר בעיתון 'הפלס', כותבים הרבנים: "הזדעזעי ארץ והתגעשו מוסדי תבל, על השמועה הנוראה והמחרידה כי באה, כי בימים אשר נושענו מיד היוונים אשר 'באו פריצים וחללוה', בזמן הזה עלתה על דעת יהודים שומרי תורה ומצוות לשלוח יד במקדש ד', בית מקדש מעט - בית המדרש 'דרכי שמואל' בקרית הרצוג, בית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה, והוקם במסירות נפש ובדמים מרובים.

"היכן נשמע כזאת שבתואנות שוא ובעלילות דברי שקר נגשים להילחם עם מלך מלכי המלכים בביתו. אין זאת אלא שצרות העין והשנאה נתגברו בעוה"ר באין מעצור, ואנה נישא את חרפתנו?

"ולראש העיריה, ר' אברהם רובינשטיין הי"ו, אנו פונים באזהרה נמרצת: אל נא תרעו, סלקו ידיכם מהיכל ד'. היאך לא תיבושו ולא תתייראו לנפשכם מהבזיון הנורא בכבודו של מקום. גורו לכם מיום הדין בעת פקודה. כל מי אשר לו יד וחלק במעשה פשע ורשע כזה, יהיו מחויבים לנהוג בו כדין המפורש בשו"ע (יו"ד סימן של"ד).

"ולקהל עדת ישורון די בכל אתר ואתר, נקרא לעשות ולפעול בכל הדרכים האמצעים למנוע את מעשה הנבלה אשר לא היתה כזאת בישראל מאז היותו לגוי, ולסכל את רעיון העועים הלזה, ולא יחרה אף ד' בעמו ובנחלתו. וכמובן שצריך ומותר לפעול בכל דרך שהיא, למנוע דבר מעין זה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

על המכתב החריף חתומים: הגאב"ד רבי צבי פרידמן, ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי שמואל מרקוביץ, הגאון רבי אשר הכהן דויטש והגאון רבי צבי שינקר.

הגאון רבי אליעזר דינר הוסיף וכתב: "להרוס מקום קדוש מתאים לנאצים ימ"ש וכמו שבאמת עשו בגרמניה לביה"כ של אבי מורי זצ"ל. קשה להאמין ששומר תורה ומצוות הולך בדרכם. תיזהרו מקללת שמים". גם הגאון רבי דוד מינצר מראשי ישיבת כנסת יצחק חדרה הוסיף על המכתב: "ונתקיים באנשים האלו מה שאמרו חז"ל מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור ומי מעיד על ישראל שמקיימים שמו יתברך בעולם, אומות העולם ששונאים ורודפים אותם. ומי מעיד בנו שאנו מקיימים שמו יתברך בעולם, אחינו שונאינו מנדינו ששונאים ורודפים אותנו".

אתמול נחשף בכיכר השבת כי בכוונת הפלג הירושלמי בעיר, להקים קול מחאה המונית, וכי פניהם להפגנת ענק שתמנע בכל דרך את הריסת בית הכנסת.

בעקבות מכתב הרבנים, בפלג הירושלמי מבטיחים הבוקר לצאת במאבק נחוש ועיקש. "נשתמש בכל הדרכים המצויים בידנו כדי למנוע את ההריסה השפלה של בית כנסת בישראל. נוציא אלפים לרחובות, ובני ברק תהפוך למשותקות. בית הכנסת 'דרכי שמואל' לא ייהרס ויהי מה. לא ניתן לברבריות ולשנאה לשלוט ולנצח".