אאא

ירושלים: 

שקיעה: 16:36 צאת הכוכבים: 17:00

תל אביב:

שקיעה: 16:38 צאת הכוכבים: 17:02

חיפה:

שקיעה: 16:35 צאת הכוכבים: 16:59

באר שבע:

שקיעה: 16:39 צאת הכוכבים: 17:03

אלעד:

שקיעה: 16:37 צאת הכוכבים: 17:01

צפת:

שקיעה: 16:33 צאת הכוכבים: 16:57

בית שמש:

שקיעה: 16:37 צאת הכוכבים: 17:01

מודיעין עילית:

שקיעה: 16:37 צאת הכוכבים: 17:01

בעולם

פריס:

שקיעה: 16:55 צאת הכוכבים: 17:48

לונדון:

שקיעה: 15:53 צאת הכוכבים: 16:51

ניו יורק:

שקיעה: 16:28 צאת הכוכבים: 17:13

אומן:

שקיעה: 16:04 צאת הכוכבים: 16:57