אאא

אדם שהתקין חנוכיה להדלקה מול התחנה המרכזית בירושלים, הופתע מההערה שנתלתה במקום עבורו ככל הנראה בידי עובר אורח, אך עמד על שלו ואף השיב לו.

ברחוב הצבי, בפתח האחורי של התחנה המרכזית בבירה, חולפים כל יום מאות רבות של אוטובוסים היוצאים ונכנסים דרך מקום זה. בשל כך, בחר צעיר חרדי המתגורר באזור, להעמיד בסמוך מתקן כדי להדליק בו נרות חנוכה ולהרבות ב'פרסומי ניסא' למהדרין.

זמן מה לאחר מכן, הוא מצא במקום את הפתק הבא, שנועד להבהיר לו כי אינו נוהג מספיק טוב לפי ההלכה: "לבעל הפרסומי ניסא הגדול שיחי'. עדיף שהכל יהיה יותר מושלם, על ידי שתקרב את המעמד יותר לפתח ותדליק בטפח הסמוך לפתח. אם כבר אז כבר".

"בברכת חנוכה שמח ושתמיד תהיה שמח", חתם ה'מעורר' התורן. 

מתקין החנוכיה הופתע תחילה מהפניה המקורית, אך לאחר מכן התעשת ותלה פתק נגדי, עם תשובה סדורה - וכך כתב: "לכבוד המעורר, תודה רבה. 1. אני מדליק בבית ויוצא ידי חובה לפי הספרדים. 2. הייתי עודה כן, אבל לפרק את כל זה קשה מאוד. אולי בעתיד. 3. זה פרסום הניסים לכל היוצאים באוטובוסים. 4. וזאת ההלכה לגבי הספרדים שמדליקים בבית בימים אלו, שאין ענין להדליק בחוץ; בבית מדליקים, סמוך לפתח".

כך או כך, מי שחולף בימים אלו באזור הומה האדם, יכול להבחין בחנוכיה החיננית, שמאחורי הדלקתה עומד אדם חינני לא פחות.