אאא

לאחר ההדלקה עברו ההמונים להתברך ולקבל מאת האדמו"ר ממישקולץ את 'מטבעות הברכה' הידועים בסגולתם, שרבים נושעים מכך מידי שנה בכל משאלות ליבם בעת רצון זו.

כידוע ברכותיו של האדמו"ר ממישקולץ אינן שבות ריקם ומתקיימות במלואן.

ה"סיפור החם" שדובר ביותר במעמד, הוא שמחת הברית לבנם של זוג חשוך בנים מזה 15 שנה, שהתברכו אשתקד מפי מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א, בעת חלוקת המטבעות, בבן זכר, וכאמור, חגגו השבוע את שמחת הולדת הבן למזל טוב! כשהאדמו"ר ממישקולץ שימש כסנדק בברית.

ישועה פלאית זו, מצטרפת לשורת המופתים, המתגלים בעת קבלת הקהל הקבועה שעורך האדמו"ר בכל ערב לכל הבאים אליו להתברך ולשמוע מעצתו מכל קצוות הארץ.

האדמו"ר ממישקולץ, ידוע כאחד מגאוני הדור, תורותיו וסדרת ספריו התקבלו בחיבה בכל עולם התורה והישיבות, ורבים נושעים ממנו בכל מיני ישועות בכוח התורה שבו.