אאא

ביום חמישי, נר ה' דחנוכה, התקיים ב'קהל עדת ירושלים' ישיבת 'המתמידים' - מסיבה לגומרה של תורה, בשילוב מסיבת חנוכה לאברכי ובחורי הקהילה, זאת לרגל הוצאת כרך חדש מסדרת הספרים 'בן מלך', העוסק בענייני 'שומע כעונה', מרבם הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל, ולרגל הדפסת מהדורה נוספת של ספר נוסף מסדרת 'בן מלך', העוסק בענייני חכמה ומוסר.

את המשא המרכזי השמיע בנו ממשיך דרכו הגאון רבי מרדכי. כמו כן נשא דברים עורך הספר, הגאון רבי מנדל פרוש. את דבר המעמד השמיע מנהל מכון 'בן מלך' הרב אריה קרישבסקי.