אאא

היום (שלישי) צפויה להיערך ישיבת המועצה הראשונה של ראש העיר טבריה הנכנס רון קובי, אלא של'כיכר השבת' נודע כי חברי המועצה החרדים והדתיים התאגדו נגד ראש העיר ויצרו גוש חוסם על מנת לשתק את המועצה.

תחילה ביקשו חברי המועצה לדחות את ישיבת המועצה שתוכננה להיום, אך נענו בשלילה. הסיבה הרשמית לבקשה הייתה אזכרה לאמו של יו"ר ש"ס בטבריה אליהו זיגדון. ראש העיר צפוי לקיים את הישיבה למרות בקשת החברים מרוב סיעות הבית.

חברי המועצה הצליחו ליצור גוש חוסם בו חברים תשעה נציגים מהסיעות השונות, בין היתר: אליהו זיגדון, פנחס וקנין, יוסי בן דוד, רפאל טרבלסי, אבי בן חמו, דוד אוחנה, דודיק אזולאי, מנשה בן דוד ומיכאל לרר. בקואליציה של קובי יש לעת עתה רק את חברי מפלגתו – שישה במספר.

בסביבת רון קובי אמרו ל'כיכר השבת' כי אפשר לנהל עיר גם ללא קואליציה ובהיתר משפטי במשך שנה.

בישיבת המועצה היום ינסה קובי להעלות להצבעה את מינוי החברים לתפקידם בכירים כמו תכנון ובניה, כספים חינוך ועוד, אך הוא ייתקל בהתנגדותם של מרבית החברים.

יצוין, כי דעתם של רבני העיר טבריה בשלב זה היא נגד כניסה לקואליציה של רון קובי זאת לאור חילולי השבת בעיר עליהם הוא מצהיר בפרהסיה ונושאי דת רבים עליהם יש אי הסכמות בין הצדדים.

רון קובי סירב להגיב לפניית 'כיכר השבת'.