אאא

לפני כשבועיים, נעצר הבחור יצחק אריה במשטרת לוד כאשר בא לנתב"ג ללוות את חברו לטיסה לחו"ל, מאז הוא מרצה עונש מאסר בגין עריקות מהצבא בכלא 4. 'הפלג' יצאו כבר פעמיים להפגנות בגין מעצרו.

אביו, הגאון הרב שלמה אריה זצ"ל, נפטר לפני שנה והיה ממרביצי התורה הספרדים המוכרים בירושלים. 

ראש ישיבת פוניבז' (המחבלים) הגר"ש מרקוביץ' שיגר מכתב לכלא 4 כדי לחזק ולעודד את רוחו של הבחור האסיר. יצוין כי אריה שהה בכלא גם בחג החנוכה, וטרם נקבע מתי ישוחרר. 

במכתב, מזכיר ראש הישיבה את אביו הגר"ש אריה זצ"ל ואת סבו הגר"ג טולדנו זצ"ל וכותב: "ואנו עדיין זוכרים את ראש המשפחה שהיה כאן עמנו בארה"ק הגאון הנשגב שזעזע את הארץ בקריאתו 'הילד איננו ואני אנה אני בא' וזכה וזיכה את הרבים להחזיר עטרה ליושנה ובפרט בצאצאיו סבך הגר"ג זצללה"ה".

 

המכתב המלא: 

חנוכה תשע"ט

ומנותר קנקנים

לכבוד הבחור החשוב יצחק מאיר ני"ו בן הגר"ש זצ"ל, שלום ורב ברכה

הנה עתה אתה מצטרף להמשיך מסורת משפחתך שהעניקה לעם ישראל תורה בטהרה במשך דורות ובזכותם יש עולם של תורה וישיבות ואנו עדיין זוכרים את ראש המשפחה שהיה כאן עמנו בארה"ק הגאון הנשגב שזעזע את הארץ בקריאתו הילד איננו ואני אנה אני בא וזכה וזיכה את הרבים להחזיר עטרה ליושנה ובפרט בצאצאיו סבך הגר"ג זצללה"ה ואביך הגר"ש זצללה"ה, ובעמדך בדביקות בלימוד התורה והרבצתה בלי להיכנע לתעתועי התקופה תזכה לרב הצלחה להקים את ביתך כמסורת אבותיך הגדולים זי"ע.

מנאי המצפה לישועת ד' ולראותך ממשיך שקידתך

שמואל מרקוביץ