אאא

זמני כניסת ויציאת צום עשרה בטבת-יום הקדיש הכללי תשע"ט

ירושלים:

כניסה: 05:15 יציאה: 17:03

תל אביב:

כניסה: 05:17 יציאה: 17:05

מודיעין עילית:

כניסה: 05:16 יציאה: 17:04

בית שמש:

כניסה: 05:16 יציאה: 17:05

באר שבע:

כניסה: 05:16 יציאה: 17:07

חיפה:

כניסה: 05:18 יציאה: 17:02

צפת:

כניסה: 05:16 יציאה: 17:00

אלעד:

כניסה: 05:16 יציאה: 17:04

בעולם

פריס:

כניסה: 06:55 יציאה: 17:36

לונדון:

כניסה: 06:10 יציאה: 16:36

ניו יורק:

כניסה: 05:46 יציאה: 17:15

אומן:

כניסה: 06:03 יציאה: 16:58