אאא

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה) (תיקוני חקיקה), התשע"ט-2018 של חבר הכנסת ינון אזולאי (ש"ס).

בהצעת החוק הוצע לקבוע כי עובד יהיה זכאי לזקוף עד 7 ימי היעדרות בשנה, על חשבון ימי המחלה שלו או על חשבון ימי החופשה שלו, לפי בחירתו, לשם טיפול וליווי בן זוגו או הורהו התורם איברים. סך ימי ההיעדרות של בן זוגו של התורם ושל ילדיו לא יעלה יחד על 7 ימים.
 
בדברי ההסבר נכתב: "בשנים האחרונות חלה עליה במספר תרומות האיברים מתורמים חיים בישראל. שנת 2017 הייתה שנת שיא, בה בוצעו 235 ניתוחי השתלת איברים מתורמים חיים. תקופת האשפוז לאחר תרומת כליה נמשכת כארבעה ימים, ואחריהם נדרש התורם לנוח בביתו כשלושה שבועות, וגם לאחר מכן נדרש התורם לחזור לפעילות גופנית באופן הדרגתי. הניתוח לתרומת כליה הוא אירוע דרמטי המהווה מפנה מיוחד בחיי התורם ובני משפחתו ומלווה בהתרגשות, חרדה ובשינויים גופניים ורפואיים המשליכים באופן ישיר על בן הזוג שנדרש לשהות לצידו של התורם ולסייע בהחלמתו.

"חוק השתלת איברים, התשס"ח - 2008, מגדיר ומסדיר תשלום אחיד שתשלם המדינה לכל תורם כפיצוי בשל ההפסד הכספי הנובע מהפעולות הכרוכות בתרומתו, אך החוק אינו מסדיר את זכותו של בן הזוג הנדרש לסייע לבן זוגו התורם בהחלמתו, ולעיתים בן הזוג של התורם אינו מורשה להיעדר מעבודתו לצורך טיפול בבן הזוג התורם".
 
ח"כ ינון אזולאי הסביר כי "הצעת החוק הזו נולדה מפנייה שהגיע ללשכתי מבנו של אחד מהנרצחים בפיגוע בבית הכנסת בהר – נוף. בנו של אחד הנרצחים החליט לתרום כליה לעילוי נשמת אביו. למרבה הצער אישתו נתקלה בקשיים מצד מקום עבודתה לשהות לצידו בתקופת ההחלמה הראשונית שאורכת כשבוע וזה מצב לא הגיוני. אם לא כליה אז לפחות נתרום לתורמים את ההצעה הזו".
 
16 חברי כנסת תמכו בהצעה, לא היו מתנגדים וההצעה תוחזר לוועדת העבודה והרווחה.