אאא

אחת מההתפתחויות המבורכות בציבור החרדי, בעיקר בעשור האחרון זה הנסיגה מחשש לטפל! לטפל בכלל ובבעיות קשב וריכוז בפרט. בעבר הלא רחוק, נחתם דינם למוות של תלמידים מצוינים שסבלו מבעיות קשב וריכוז ובעיות שונות, והפסדנו רבים וטובים בגלל חוסר מענה טיפולי, ובכלל גישה טיפולית.

השינוי התפיסתי החודר למחוזותינו ביכולת לתת מענה מקצועי וטיפולי לבעיות שונות הוא שינוי מבורך, שראוי לקדם אותו ולהצעיד אותו קדימה אל הקדימה הטיפולית במגוון רחב של בעיות ומצוקות שעולם הטיפול והרפואה יודע בס"ד לתת להם מענה.

דא עקא, שלצערנו ניתן לומר על מציאות מבורכת זו - אליה וקוץ בה. תמיד נמצא את שוטי הכפר שיינצלו את ירידת הגשם לקטיפת פטריות כיעד עיקרי ולא ייהנו מהגשם ליעדו, והנזק שאותם שוטים יוצרים הוא איננו רק סכנה רעיונית אלא סכנה אמתית שסופה סכנת נפשות כפשוטו.

מנהלי מוסדות/ מחנכים/ ומדריכים/ בקהילות שונות/ מצאו לנכון להקל מעליהם בניהול המוסד ובני קהילתם באתגרים החינוכיים מול התלמידים על ידי דרבון / אילוץ בעקיפין ובמישרין / של לקיחת תרופות כרטלין ועוד ללא אישור רופא. מעבר לבעיה החוקית הקשה מצד חוקי החינוך קיימת בעיה חוקית קשה של שידול ואילוץ לקיחת תרופות (סמים) שלא בהוראת רופא, אך אין בכוונתי להתייחס לצד זה של הנידון, מה גם שאין לי את הסמכות לכך.

קיימת פה בעיה עקרונית, אנו נחשפים לעתים קרובות, לעדויות של תלמידים שמנהל המוסד הכריח אותם לדוגמא לקחת רטלין ותרופות פסיכיאטריות שונות, בנימוק שהתלמיד מקשה על תפקוד הכיתה. נערים רבים שילמו מחיר כבד כשסירבו ואף נשלחו מהמוסד בטענות שונות.

לא את זה שיבח המשורר כאשר שיבח את העולם הטיפולי והמענה התרופתי למצוקות שונות, כי מציאות בה אדם  בעמדת מפתח מאלץ אדם אחר שכפוף למרותו, לקבל מענה תרופתי זו עבריינות לשמה בשלילת עולמו החופשי, הרוחני והרעיוני של המאולץ.

מחנך שלא מצליח להתמודד עם תלמידיו מחויב לבחון דרכי תגובה שונים ומענה למצוקה בה הוא נתון, בין שלל כיווני החשיבה ניתן בהחלט להמליץ באופן מכובד לתלמיד לגשת לאבחון מתאים ושיחליט על דרכי טיפול בהתאם, לבחירתו החופשית, בד בבד ישקול המחנך את דרכיו שלו ומצבו האישי, יתכן שהוא עצמו זקוק למענה מקצועי או תרופתי שיסייעו לו בתפקוד נכון.

 נקודת המוצא של המחנך/המדריך  חייב להיות  שהכוונה נכונה, ויחס נכון לדעת לנצל ולהפעיל את הכוחות שיש בו בתלמיד זה ורק זה יוביל אותנו למצוא את התכונה והכישרון שהוענק לאדם ולהפיק ממנו את המיטב, אי התאמה והכוונה לא ראויה שנעשו במקום לא נכון יוביל להרס וחורבן וחוסר שליטה.

וכדברי הרש"ר הירש בפרשתנו:  (שמות פרק ה פסוק ח)  "כי פעולות האדם או עיסוקיו בחיים, לרוב אינם רעים, כי אם יחסית. אין רע, כי אם באי - ההתאמה: על שום שנעשו במקום בלתי נכון, בזמן בלתי מתאים, בהזדמנות לא נאותה, וכדומה. כל תכונה וכשרון, שהוענקו לאדם, אינם טובים או רעים מצד עצמם. באופן ניצולם תלוי הדבר: היכן והאיך יופעלו" עכ"ל.

בשנים האחרונות התפוצצו מספר פרשיות בהם הואשמו מדריכים ו"מחנכים" באילוץ בני חסותם בלקיחת תרופות שונות שחלקם חוללו נזקים לדורות והפכו אנשים לבעלי מומים, אנשים שכאלו ודומיהם כמנהלי מוסדות המאלצים כתנאי להמשך לימודים במערכת לקיחת תרופות שונות, הם כשודדי דרכים שנשק בידם וממתינים לטרפם, וכבר הורו לנו חז"ל מה דין הבא להורגך.

בשיחות רבות של כאלו שאולצו לקחת תרופות שונות אנו שומעים שוב ושוב את התחושה שנשלל מהם כוח ויכולת הבחירה החופשית, על גופם ונפשם, ובמקום זה נכפה עליהם טיפול תרופתי לא מבוקר ולא נכון.

שלילת הזכות החופשית הזו איננה חדשה לנו כיהודים, היא פרי יצירתו של סדיסט רשע שחי לפני שנים רבות בארץ מצרים, שבפרשיות השבוע הנוכחיות אנו פוגשים את הלך מחשבתו הפרוע, הרצחני, והבלתי הגיוני, כאשר הוא מולבש בכל פעם בהוראותיו של פרעה המלך המצרי.

 ולכן יש לנו  מצווה מדאורייתא שמלומד לנוער בדרכי חינוך ובגישות שונות  לעשות צחוק מאותו רשע ולהבין עד כמה הקב"ה התעלל בו, כי מי שמתעלל מתעללים בו בחזרה! זוהי תרופתו היחידה!!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כאשר משה ואהרון יוצאים מפרעה, הוא נותן הוראה "תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר" הרש"ר הירש בפרשתנו מוביל אותנו על עומק מחשבתו האכזרית של פרעה שרעיונה היה שלילת החופשיות והמרווח בחיים האישיים וביכולת של האדם לחלום ולפרוח, ולאלף אותם להוראות הממלכה המצרית, וכל זה כביכול  תוך כדי נתינת טעם והסבר כביכול לדבריו:

רש"ר הירש שמות פרק ה' פסוק ט':

"תכבד וגו'. לא להתעלל בהם חפצתי, גם כל עניין אין לי בזאת. אך יש להקנות תרבות ליהודים אלה ולאלפם: תכבד העבדה על - האנשים, בה ימצאו את עיסוקם הטבעי, ילמדו לעבוד, להיות יצרניים, מעשיים: ויעשו - בה, אל יפליגו בדמיונות, אל יהרהרו ואל יחלומו:ואל - ישעו: אל "יפנו" ברוחם אל כה וכה, אל דברים ריקים ובלתי מעשיים, כגון "רוח", "אלהים", "דת", "יראת אלהים". עניינים חסרי - תכלית כולמו, שאינם אלא מחבלים ביעילות היהודי עבור המדינה." עכ"ל.

דומני שבדבריו אלו החכים אותנו הרש"ר הירש, להבין את עומק שפלותו של פרעה, שכל מגמתו הייתה לאלף את היהודים בלי לאפשר להם מרחב בחירה דמיון ורוח. לכן נדון פרעה לעולם להיות דמות מושמצת, כאשר שנה אחר שנה כל ילד שלומד לדבר יודע לזמרר את שירי ההתעללות ביצור שבחר לשלול בחירה מאנשים אחרים.

כפרעה זה האכזרי שרצה לאלף בני אדם, כך כל מי שמחייב תלמיד או בן קהילתו לקחת תרופה או טיפול ללא יכולת בחירה, אלא כתנאי השתייכות למוסד או לקהילה. דינו של אכזרי השולל בחירה חופשית, להיות נדון לליצנות ולשמצה לדיראון עולם.

 

הכותב הינו ראש בית המדרש ברקאי- חיספין, וחבר אגוד ענ"ף.