אאא

פרשת השבוע " וארא" מלמדת אותנו בין היתר, להכיר ולהודות על הטוב ולגמול למיטיב, טוב.

גם אם המיטיב הוא בסך הכל יאור מצרי...

את מצוות השם להכות את היאור במטה, מקבל אהרון ולא משה. משה זוכה לגמול ליאור טוב, על שהצילו מגזירת פרעה.

תארו לכם כמה טוב יתגלגל בעולם אם נגמול רק טוב למיטיב, שהיטיב עמנו... ועוד לכשנבין שהכל ממנו יתברך, ועל כן הכל לטובה, טוב יגרור אך טוב, והנה הרע נעלם ואיננו.

זכור את הטוב/ עובדיה חממה

זכור ליאור שעטף בחומו
זכור למייטיב את טובו
זכור נא לים ששכח זעפו
ופתח לך דרך לעבור בתוכו

זכור לו לסלע את מי החיים
זכור למייטיב את טובו
הכר לו תודה וטובה על טובה
והנה ניצתה אהבה

זכור את הטוב,גם בהיות פיך כבד
מילותך בסלע תיצוק
וענווה כמידת הנהגה תלמד
ולראות שקוף ורחוק

הנה השירים,היו לי לפה
כמו אהרון למשה
וינבע מטה עטי לדיו דם ליבי
ואקרע את ים הסוף מקרבי.....(אמן!)

זכור את הטוב,עזוב את הרע
זכור למייטיב את טובו
הכר לו תודה וטובה על טובה
והנה ניצחה אהבה.