אאא

בשעה זו (רביעי) מתקיימת שמחת הווארט לרגל אירוסי בתו האחרונה של האדמו"ר מבויאן, עם החתן מאיר - בנו של האדמו"ר מסוכוטשוב.

השמחה נערכת בבית הרבי מבויאן בירושלים, ונוטלים בה חלק בני המשפחה והמקורבים בלבד.

ל'כיכר השבת' נודע, כי שמחת האירוסין תיערך ביום ראשון אור לט"ו בשבט, בשילוב עריכת השולחן לרגל ט"ו בשבט בהשתתפות אלפי החסידים.

האדמו"ר מבויאן חיתן כבר תשעה מתוך אחד-עשר ילדיו, הכלה המתארסת כעת היא כאמור האחרונה בבנות, אך לאדמו"ר נותר עדיין בן צעיר שטרם נישא.

יצוין, כי מדובר בשמחה גדולה בחסידות, לאחר שהשמחה האחרונה בה הייתה לפני כשלוש שנים, בעת נישואי בתו הקודמת של האדמו"ר.

החתן כאמור הוא בנו של האדמו"ר מסוכוטשוב, חתנו של הגה"צ רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל.