אאא

מאות תלמידי ישיבות בירושלים הגיעו היום (חמישי) להתייצבות מרוכזת בלשכת הגיוס בירושלים, בליווי משגיחי הישיבות, ביוזמת 'ועד הישיבות'.

כזכור, לאור טענות שהועלו בעבר, יזמו ב'ועד הישיבות' התייצבות מרוכזת בלשכות הגיוס, כדי למנוע בעיות שונות, כאשר היום הוא יום ההתייצבות לירושלמים, שנערכת בצורה מרוכזת.

ב'ועד הישיבות' מציינים כי ההתייצבות נעשתה "בצביון הראוי לבני תורה". לדבריהם, "זה נעשה בהמשך להתייצבויות המרוכזות אשר נערכות בימים אלו בכל רחבי הארץ".