אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת, יג' שבט תשע"ט, שבת בשלח - שבת שירה 

הזמנים לפי שעון חורף. 

ירושלים - כניסה 16:22, יציאה 17:42

תל אביב - כניסה 16:41, יציאה 17:43

מודיעין עילית - כניסה 16:40, יציאה 17:42

אלעד - כניסה 16:40, יציאה 17:42

בית שמש: כניסה 16:23, יציאה 17:41

חיפה - כניסה 16:31, יציאה 17:41

צפת - כניסה 16:36, יציאה 17:38

באר שבע - כניסה 16:43, יציאה 17:45

בעולם:

פריז - כניסה 17:07, יציאה 18:20

לונדון - כניסה 16:10, יציאה 17:23

ניו יורק - כניסה 16:38, יציאה 17:42

אומן - כניסה 16:16, יציאה 17:28