אאא

דף נו

*הטריפות בעוף. *בדיקת המוח בעוף.

א.  הטריפות בעוף 1. נקובת הוושט. 2. פסוקת הגרגרת. 3. הכתה חולדה על ראשה דחיישינן שניקב קרום של מוח. 4. ניקב הקורקבן. 5. ניקבו הדקין. 6. נפלה לאש ונחמרו בני מעיה, הוי טריפה אם הכבד הלב והקורקבן שהם אדומין הוריקו או שהירוקין האדימו ושיעור השינוי במשהו, ובמקרה ששלקן אם חזרו לצבעם כשר דאמרינן שרק נכנס בהם עשן, ואם שלק ואז השתנו פסול דאמרינן שהתגלה שהם טריפות ואין צריך לבשל כיון דלא מחזקינן ריעותא. 7. נדרסה או הוכתה בכותל ע"י אדם או שרצצתה בהמה כשרה רק אם שהתה מעת לעת, וצריכה בדיקה בחוט השדרה. ואמרינן דכל הטריפות שנמנו בבהמה כנגדן בעוף, ובנוסף נשבר העצם בעוף של מים אף שלא ניקב הקרום של המוח.

ב.   בדיקת עוף ששנשך ע"י חולדה דחיישינן שניקב קרום של מוח 1. להו"א דזעירי אין בדיקה לחולדה כיון ששיניה דקות ועקומות. 2. מכניס ידו לפיו ודוחק כלפי מעלה ואם המוח מבצבץ הוי טריפה, ואידך קסבר דמאכיל את ישראל נבילות. 3. בודק מלמעלה ע"י מסמר ורואה אם מתעכב בנקב, ולאידך מפסיד ממון ישראל כיון דיכול לנקב. 4. כנגד השמש. 5. ע"י מילוי מים במוח. 6. ע"י קש וכמו בבדיקת מסמר, ובעוף של מים לא מהני בדיקה כיון שקרומו רך.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הטריפות בעוף (7)

ב.   כיצד בדקינן עוף שננשך לידע שלא ניקב קרום של מח (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com