אאא

בשיעור שמסר היום (שני) לקהל של מאות אברכים בירושלים, תקף הגאון רבי אשר וייס את צריכת האלכוהול בישיבות.

האברכים, ששוהים במלון רמדה בבירה במסגרת 'ירחי כלה' - תוכנית הלימוד מטעם אגודת ישראל האמריקנית, זכו למגוון שיעורי תורה, ביניהם של הרב וייס, גאב"ד קהילת דרכי תורה, הדובר אנגלית רהוטה.

בתוכן השיעור, שהגיע לידי 'כיכר השבת', תוקף הרב וייס את תופעת  צריכת האלכוהול המופרזת, שלדבריו נפוצה בישיבות.

"יש תופעה שמשפיעה על הישיבות, ואני חייב לומר את זה. אני חושב שזו חרפה ובושה שכיום ילדינו הצעירים שותים אלכוהול ונהיים שתויים. 

"תמיד ידענו שיהודים שותים יין רק בקידושא והבדלתא (בקידוש ובהבדלה), וכן בין הדגים לבשר בסעודת שבת. אז זו בושה, מה שקורה בכמה חוגים בציבור שלנו, בארה"ב וכן בישראל. צריכה מופרזת של אלכוהול. 

"בעלי התוספות וכן הרא"ש אומרים שהסיבה שהחמירו ב'סתם יינם' (יין שלא ידוע שהוא יין נסך) שייאסר בהנאה, אינה בהכרח מחשש שהוא יין נסך, אלא שידעו שאם תשתה, עם השכרות מגיע מצב של ללא גבולות, ללא מסגרת, ולכן ישנו חשש גדול שירגיל את השותה בעבירה. 'קרובה ומצויה תקלתו'.

"לכן החמירו ביין יותר מבפת עכו"ם", סיכם הרב וייס את הדברים.