אאא

שורת הספדים נערכים בימים אלו על ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל, מנהיג 'הפלג הירושלמי', במלאות שנה להסתלקותו, אלא שבעקבות אחד מן ההספדים התחוללה מהומה בבית הכנסת המרכזי "אוהל יוסף" בשכונת רמות בירושלים.

בבית הכנסת "אוהל יוסף", בו מתפללים מאות המזוהים עם 'דגל התורה' לצד מיעוט המזוהה עם "הפלג", נערך במוצאי השבת האחרונה הספד על הגר"ש זצ"ל אך הסתרת מעמד ההספד על הגר"ש אוירבך הובילה למהומה ומתיחות בתוך הקהילה, בנוסף מספר מתפללים החליטו לבטל את הוראות הקבע לבית הכנסת.

אחד ממתפללי בית הכנסת סיפר ל'כיכר השבת' כי במהלך השבת נתקלו המתפללים במודעות על כינוס של "עצמה יהודית" בבית הכנסת הליטאי המתפללים ההמומים ניגשו לגבאי ביהכנ"ס לתהות על פשר הכינוס, אלא שאז הוברר להם כי המודעות הן חלק מ"הנקמה" נגד הגבאי שהתיר לערוך הספד על הגר"ש אוירבך זצ"ל מנהיג "הפלג הירושלמי בביהכנ"ס הליטאי.

מי שזעם על קיום ההספד ללא התייעצות עם רבני השכונה והמתפללים היה הגאון רבי בונים שרייבר שהורה לתלמידיו לא לחולל מהומות שעלולות "לספק דלק" לאנשי "הפלג".

אחד המתפללים טוען בשיחה על 'כיכר השבת' כי בעקבות "המחטף", כדבריו, ישנם מתפללים שביטלו את הוראת הקבע שלהם לבית הכנסת.